Chào mừng bạn đến với Thư viện khoa học Trái Đất.

Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên.
Hãy đăng ký làm thành viên để có thể sử dụng hết chức năng của trang.

Tiết 49 Bài toán dân số

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Giang (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:14' 22-01-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 257
Số lượt thích: 0 người
Bài giảng
BÀI TOÁN DÂN SỐ
Tiết 49: Chương trình Ngữ văn lớp 8


SẢN PHẨM THAM DỰ CUỘC THI
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP

Tháng 12/2012

Câu 1: Nhận định nào nói đúng và đầy đủ nhất nội dung của
văn bản Ôn dịch, thuốc lá?
A. Nghiện thuốc lá là tệ nạn rất dễ lây lan.
B. Tính chất của những tác hại mà khói thuốc lá gây nên: là những tác hại không dễ kịp thời nhận biết.
C. Với tính chất gây nghiện và dễ lây lan, thuốc lá gây tác hại nhiều mặt với cuộc sống gia đình và xã hội.
D. Tác hại của thuốc lá mạnh hơn cả rưu?u.
Kiểm tra bài cũ
Câu 2: Văn bản Ôn dịch, thuốc lá có sự kết hợp chặt chẽ giữa hai phuương thức biểu đạt nào?
A. Nghị luận và thuyết minh. C. Tự sự và biểu cảm.
B. Thuyết minh và tự sự. D. Biểu cảm và thuyết minh.
TIẾT 49: VĂN BẢN
BÀI TOÁN DÂN SỐ
THÁI AN
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
I. Tìm hiểu chung:
1.Tác giả - tác phẩm:
- Thái An
- Báo giáo dục & thời đại
2. Tìm hiểu chung văn bản:
- Kiểu VB: Nhật dụng- về vấn đề dân số
- PTBĐ: nghị luận kết hợp thuyết minh, tự sự
- Bố cục: 3 phần
-> P 1(...sáng mắt ra): Nêu vấn đề Bài toán dân số
-> P 2( -> của bàn cờ): Làm rõ về Bài toán dân số
-> P 3(còn lại): Kiến nghị về vấn đề dân số
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
Văn bản
- Bài toán dân số đã đưuợc nêu ra từ thời cổ đại
Lập luận: "không tin" >< "sáng mắt ra"
II. Phân tích
1. Nêu vấn đề về bài toán dân số
2. Làm rõ về bài toán dân số
Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ một bài toán cổ.
( Đó là câu chuyện.kinh khủng biết nhuường nào! )
Vấn đề dân số đưuợc tính toán từ một chuyện trong Kinh Thánh.
( Bây giờ.không quá 5%)
Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ thực tế sinh sản của con ngưuời.
( Trong thực tế .ô thứ 31 của bàn cờ )
i. Tìm hiểu chung
=> tuương phản
a. Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ một bài toán cổ.
- Có một bàn cờ gồm 64 ô.
- Đặt 1 hạt thóc vào ô thứ nhất, ô thứ hai đặt 2 hạt, các ô tiếp theo cứ thế nhân đôi.
- Tổng số thóc thu đưuợc có thể phủ khắp bề mặt Trái đất.
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung:
II. Phân tích:
1. Nêu vấn đề về bài toỏn dân số
2. Làm rõ về bài toán dân số
16 h¹t
32 h¹t
64 h¹t
128 h¹t
a. Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ một bài toán cổ.
- Có một bàn cờ gồm 64 ô.
- Đặt 1 hạt thóc vào ô thứ nhất, ô thứ hai đặt 2 hạt, các ô tiếp theo cứ thế nhân đôi.
- Tổng số thóc thu đưuợc có thể phủ khắp bề mặt Trái đất.
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung
II. Phân tích
1. Nêu vấn đề về bài toán dân số
2. Làm rõ về bài toán dân số
- Gây tò mò hấp dẫn
- Gợi liên hệ sự gia tăng dân số: cũng theo cấp số nhân
Dân số bùng nổ ở mức báo động: Là Bài toán cần giải quyết
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung
II. Phân tích
1. Nêu vấn đề về bài toán dân số
2. Làm rõ về bài toán dân số
a. Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ một bài toán cổ.
b. Vấn đề dân số đuược tính toán từ một chuyện trong Kinh thánh
- Lúc đầu Trái đất chỉ có hai ngưuời ( A-đam và E-va).
- Nếu mỗi gia đình chỉ sinh hai con thì đến năm 1995 dân số Trái đất là 5,63 tỉ.
- So với bài toán cổ, con số này đã xấp xỉ ở ô thứ 30 của bàn cờ.
16 h¹t
32 h¹t
64 h¹t
128 h¹t
5,63 tỉ
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung
II. Phân tích
1. Nêu vấn đề về bài toán dân số
2. Làm rõ về bài toán dân số
a. Vấn đề dân số đuược nhìn nhận từ một bài toán cổ.
b. Vấn đề dân số đưuợc tính toán từ một chuyện trong Kinh thánh
- Lúc đầu Trái đất chỉ có hai ngưuời ( A-đam và E-va).
- Nếu mỗi gia đình chỉ sinh hai con thì đến năm 1995 dân số Trái đất là 5,63 tỉ.
- So với bài toán cổ, con số này đã xấp xỉ ở ô thứ 30 của bàn cờ.
- Dân số. từ điểm xuất phát cực thấp, đã gia tăng nhanh khủng khiếp theo cấp số nhân
=> Để giải bài toán dân số: cần thực hiện Kế hoạch hoá gia đình
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung
II. Phân tích
1. Nêu vấn đề về bài toán dân số
2. Làm rõ về bài toán dân số
a. Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ một bài toán cổ.
Tỷ lệ sinh con của phụ nữ một số nUớc
b. Vấn đề dân số đưuợc tính toán từ một chuyện trong Kinh thánh.
c. Vấn đề dân số đuược nhìn nhận từ thực tế sinh sản của con nguười.
- Khả năng sinh sản của phụ nữ cao.
- Châu á, Châu Phi đông dân, tỉ lệ sinh rất cao.
Thảo luận nhóm:

D©n sè t¨ng nhanh sÏ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶: d©n trÝ thÊp, nghÌo ngµn l¹c hËu, kinh tÕ chËm ph¸t triÓn - ®Êt chËt. H·y vÏ s¬ ®å cho thÊy râ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c vÊn ®Ò trªn?
Bùng nổ
dân số
Bùng nổ
dân số
Kinh tế kém
Phát triển;
đất chật
Nghèo nàn,
lạc hậu
Dân trí th?p
Đất chật, nguười đông
Nghèo đói
Chất lưuợng c/s thấp
Thất học, thất nghiệp
16 h¹t
32 h¹t
64 h¹t
128 h¹t
5,63 tỉ
7 tỉ
Thống kê và dự báo sự phát triển của dân số thế giới
từ năm 1950 ? 2050
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung
II. Phân tích
1. Nêu vấn đề về bài toán dân số
2. Làm rõ về bài toán dân số
a. Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ một bài toán cổ.
b. Vấn đề dân số đưuợc tính toán từ một chuyện trong Kinh thánh
c. Vấn đề dân số đưuợc nhìn nhận từ thực tế sinh sản của con ngưuời
- Dân số tăng rất nhanh và mất cân đối -> tỉ lệ thuận với sự đói nghèo, tỉ lệ nghịch với sự phát triển KT, XH, môi trưuờng
- Cách lập luận : lí lẽ đơn giản, chứng cớ đầy đủ, kết hợp PPTM ( liệt kê, so sánh, phân tích...)
* Cần thiết phải Kế hoạch hoá gia đình và đặc biệt nâng cao khả năng hiểu biết cho ngưuời phụ nữ ở những khu vực và đất nưuớc chậm phát triển.
- Nếu con ngưuời sinh sôi trên trái đất theo cấp số nhân của bài toán cổ thì đến một lúc sẽ không còn đất sống.
- Muốn còn đất sống, phải sinh đẻ có kế hoạch để hạn chế gia tăng dân số trên toàn cầu.
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung
II. Phân tích
1. Nêu vấn đề về bài toán dân số
2. Làm rõ bài toán dân số
3. Kiến nghị về vấn đề dân số
Tác giả đã đ?t ra kiến nghị gì ?
Để làm cho chặng đưuờng đi đến ô 64 dài hơn, chúng ta cần phải làm gì?
1. Nghệ thuật:
2. Nội dung (Ghi nhớ SGK)
- Đưua ra bài toán cổ tạo ấn tưuợng và hấp dẫn, vừa là cơ sở so sánh làm rõ sự bùng nổ dân số.
Lập luận chặt chẽ, ngắn gọn kết hợp các phưuơng pháp TM (so sánh, dùng số liệu, phân tích...)
Ngôn ngữ khoa học, giàu sức thuyết phục
3. ý nghĩa văn bản: Nêu lên vấn đề thời sự của đời sống hiện đại: Dân số và tưuơng lai của dân tộc, nhân loại
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
i. Tìm hiểu chung:
II. Phân tích:
III. Tổng kết:
? Là công dân học sinh để góp phần giải quyết bài toán dân số, em thấy cần phải làm gì?

A. Do khả năng sinh con của ngưuời phụ nữ là rất lớn.
B. Do kinh tế thấp kém.
C. Do không có biện pháp kế hoạch hóa gia đình.
D. Do con nguười. Nhất là ngưuời phụ nữ chưua đuược huởng quyền lợi giáo dục.
IV. Luyện tập
? Nguyờn nhõn chớnh c?a s? gia tang dõn s? l gỡ?
? Em hình dung như thế nào về hậu quả của sự gia tăng dân số? Hãy vẽ một bức tranh về hậu quả ấy theo tưởng tượng của em?
Văn bản
Tiết 49
bài toán dân số
Thái An
Tìm một bài hát có chủ đề nói về hôn nhân,
dân số và kế hoạch hóa gia đình
Bài ca dao

Gái một con trông mòn con mắt,
Gái hai con con mắt liếc ngang,
Ba con cổ ngẳng răng vàng,
Bốn con quần áo đi ngang khét mù,
Năm con tóc rối tổ cu,
Sáu con yếm trụt váy dù vặn ngang.
? Tìm một bài ca dao, dân ca nói về vấn đề dân số?
HU?NG D?N H?C T?P ? NH
- Tự tìm hiểu về vấn đề dân số ở địa phuương và đề xuất giải pháp cho vấn đề này.
- Sưuu tầm tục ngữ, ca dao nói về kế hoạch hóa gia đình.
- Học bài, chuẩn bị bài soạn tiếp theo: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm .
Bài tập về nhà: Bài tập 3/sgk - 32

Dựa vào số liệu về sự gia tăng dân số thế giới đã nêu trong phần Đọc thêm 2,3 (134), hãy tính từ năm 2000 đến tháng 9 - 2003 xem số nguời trên thế giới đã tăng bao nhiêu và gấp khoảng bao nhiêu lần dân số của Việt Nam hiện nay? (Biết rằng dân số VN hiện nay khoảng 86 triệu nguười)
- Từ năm 2000 đến 9 - 2003 (45 tháng) số dân trên thế giới đã tăng: 240.673.967 ngưuời.
- Số dân đó gấp khoảng ~ 3 (2,8) lần số dân Việt Nam hiện nay.
- Từ số liệu trên, có thể tính đưuợc tốc độ gia tăng dân số mỗi ngày, mỗi giờ:
+ Mỗi ngày tăng khoảng 178.277 nguời.
+ Mỗi giờ tăng khoảng 7.428 nguười.
? Tốc độ gia tăng dân số rất nhanh.
 
Gửi ý kiến